01/06: Tụ Bảo Trai tháng 06 khai mở

30-05-2023

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Tham gia Tụ Bảo Trai tháng 06/2023, quý nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được các bảo vật cực kỳ quý giá như:  Địa Linh Tinh Hoa, Kim Xà 8, Chân Võ Hồn Thạch, Vũ Khí Phá Hồn +10, Ngọc Bội Phá Hồn, Thương Hải Châu cấp 8, Túi Đá Quý cấp 8, Kinh Mạch Kim Nhân,... và nhận thêm các phần thưởng cực kỳ giá trị khác. Chi tiết như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Từ ngày 01/06/2023.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 30/06/2023.
 • Tất cả nhân vật đều có thể tham gia.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Chủ Thương Hội

 • Vị trí:
  • Tuyền Châu (192/183)
  • Thành Đô (237/218)
  • Tương Dương (181/182)
 • Chức năng:
  • Mở Tụ Bảo Trai.
  • Nhận thưởng tích lũy Tụ Bảo Trai.
  • Dùng Thẻ Tháng nhận Huyền Thạch.

Võ Lâm II
Huyền Thạch

 • Nguồn gốc:
  • Hoàn thành nhiệm vụ Lương Sơn Bạc - Sơ Diễn.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Lương Sơn Bạc - Trung Dũng.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Vạn Kiếm Trũng hàng ngày.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Đại Phá Địa Huyền Cung.
  • Nhân sĩ kích hoạt Thẻ Tháng có thể nhận tại Chủ Thương Hội 10 cái.
 • Chức năng: Quay số miễn phí tại Tụ Bảo Trai.

Nội dung hoạt động

Võ Lâm II

 • Nhân sĩ sở hữu Huyền Thạch hoặc Thiên Kiêu Lệnh có thể đến Chủ Thương Hội để tham gia quay số Tụ Bảo Trai với 3 lựa chọn quay số như bên dưới:
  • Rút Ưu Đãi: Mỗi lần quay số tiêu hao 1 Huyền Thạch.
  • Rút Thưởng bằng Thiên Kiêu Lệnh: Mỗi lần quay số tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh.
  • Rút 10 lần: Tiêu hao 10 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Phần thưởng quay số bằng Huyền Thạch không thể giao dịch.
 • Phần thưởng quay số bằng Thiên Kiêu Lệnh có thể giao dịch.
 • Thương Hải Châu cấp 5, 6, 7, 8 nhận được là chưa giám định.

Võ Lâm II

Phần thưởng

Phần thưởng quay số
Danh sách phần thưởng quay số Tụ Bảo Trai
1 Lệnh Bài Cống Hiến Bang Hội3 Linh Chi Tục Mệnh Hoàn
1 Địa Linh Tinh Hoa3 Tuyết Sâm Phản Khí Hoàn
1 Mảnh Mật Tịch Siêu Cấp 903 Dao Trì Đại Hoàn Đơn
1 Lệnh Bài Ngọc Bội Phá Hồn1 Lệnh Bài Vũ Khí Phá Hồn +10
1 Lệnh Bài Ngọc Bội Sát Tinh1 Kinh Mạch Kim Nhân
1 Túi Trang Bị Kim Xà 81 Chân Võ Hồn Thạch (7 ngày)
1 Thiên Thạch Tinh Thạch1 Thương Hải Châu cấp 5
1 Túi Đá Quý cấp 41 Thương Hải Châu cấp 6
1 Túi Đá Quý cấp 51 Thương Hải Châu cấp 7
1 Túi Đá Quý cấp 61 Thương Hải Châu cấp 8
1 Túi Đá Quý cấp 71 Luyện Lô Thiết cấp 6
1 Túi Đá Quý cấp 81 Tẩy Tâm Thạch cấp 6
1 Luyện Lô Thiết cấp 71 Luyện Lô Thiết cấp 8
1 Tẩy Tâm Thạch cấp 71 Tẩy Tâm Thạch cấp 8
Phần thưởng tích lũy quay số

Tham gia quay số Tụ Bảo Trai bằng Thiên Kiêu Lệnh, nhân sĩ có thể tích lũy được lần quay để đổi những phần thưởng hấp dẫn như sau:

Số lần tích lũyPhần thưởng
1004 Quân Công Huy Hoàng (30 ngày, không khóa)
5003 Túi Đá Quý cấp 7 (không khóa)
1.0001 Thương Hải Châu cấp 7 (không khóa)
2.0003 Thương Hải Châu cấp 7 (không khóa)
3.0004 Thương Hải Châu cấp 7 (không khóa)
5.0001 Thương Hải Châu cấp 8 (không khóa)
8.0003 Thương Hải Châu cấp 8 (không khóa)

Lưu ý

 • Sau khi nhân sĩ nhận thưởng mốc 8.000, hệ thống sẽ reset lại số lần tích lũy, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia tích lũy và nhận thưởng lại từ đầu.
 • Chỉ quay số bằng Thiên Kiêu Lệnh mới được nhận số lần tích lũy.
 • Phần thưởng quay thu phí đều có thể giao dịch.