01/08: Hỗ trợ công trạng chiến dịch Nhạn Môn Quan

30-07-2017

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm hỗ trợ giúp nhân sĩ võ lâm tham gia chiến trường Tống Liêu dễ dàng hơn, Ban Điều Hành Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiến hành hỗ trợ nhận công trạng chiến trường tại NPC Tiêu Viễn Lâu. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian nhận hỗ trợ

  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 01/08/2017.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 02/08/2017.

Điều kiện nhận hỗ trợ

  • Nhân vật đạt cấp 79 trở lên.
  • Đạt 3.000 danh vọng và 4.000 sư môn trở lên.
  • Mỗi phần thưởng hỗ trợ chiến trường 4x và 6x nhân vật chỉ được nhận 1 lần/1 dòng chọn trong suốt thời gian hỗ trợ.

NPC liên quan

Hình ảnhThông tin

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tiêu Viễn Lâu
Biện Kinh (162/174)

Bổ sung các dòng chọn:

  • Ta muốn nhận điểm của chiến trường nhỏ (4x)
  • Ta muốn nhận điểm của chiến trường lớn (6x)

Chi tiết hỗ trợ

Phần thưởng hỗ trợ của chiến trường nhỏ (4x)

Nhân sĩ chỉ được nhận thưởng duy nhất 01 dòng (1 lần chọn) trong suốt thời gian hỗ trợ.

Tiêu haoPhần thưởng
Không dùng Quân Công1.500 điểm công trạng + 10.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Chương3.000 điểm công trạng + 15.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Đại7.500 điểm công trạng + 20.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Huy Hoàng15.000 điểm công trạng + 30.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Vinh Dự21.000 điểm công trạng + 45.000.000 kinh nghiệm
Phần thưởng hỗ trợ của chiến trường lớn (6x)

Nhân sĩ chỉ được nhận thưởng duy nhất 01 dòng (1 lần chọn) trong suốt thời gian hỗ trợ.

Tiêu haoPhần thưởng
Không dùng Quân Công2.000 điểm công trạng + 10.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Chương4.000 điểm công trạng + 15.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Đại10.000 điểm công trạng + 20.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Huy Hoàng20.000 điểm công trạng + 30.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Vinh Dự28.000 điểm công trạng + 45.000.000 kinh nghiệm

Lưu ý:

  • Mỗi phần thưởng hỗ trợ chiến trường 4x và 6x nhân vật chỉ được nhận 1 lần/1 dòng chọn trong suốt thời gian 2 ngày hỗ trợ.
  • Nếu ngày 01/08 nhân vật đã nhận đủ 2 phần thưởng hỗ trợ 4x và 6x thì sang ngày 02/08 sẽ không nhận được thêm phần thưởng hỗ trợ nữa.