01h00 - 01/03: Bảo trì máy chủ Thành Long

29-02-2012

Để tiến hành nâng cấp máy chủ, đồng thời đảm bảo chất lượng khi trải nghiệm thế giới VLTK II của các nhân sĩ tại máy chủ Thành Long, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì sớm từ 01h00 ngày 01/03/2012 (các máy chủ khác vẫn bảo trì theo giờ định kỳ). Trong thời gian bảo trì, đồng đạo vui lòng lưu ý:

  • Không thể đăng nhập vào game tại Thành Long.
  • Các hoạt động khác trên trang chủ, diễn đàn vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường.
  • Quá trình bảo trì máy chủ Thành Long sẽ được kết thúc đồng thời với thời gian bảo trì định kỳ của các máy chủ khác.

Võ Lâm II

Sau thời gian bảo trì, đồng đạo có thể đăng nhập và tiếp tục chuyến hành trình bôn tẩu. Thân chúc quý đồng đạo có nhiều niềm vui hơn với VLTK II.