01h00 - 25/02: Bảo trì máy chủ Thành Long

24-02-2012

Nhằm giải quyết triệt để vấn đề phát sinh sau sự cố máy chủ Thành Long vừa qua, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì sớm từ 01h00 sáng ngày 25/02/2012. Trong thời gian này, đồng đạo sẽ không thể đăng nhập được, rất mong nhận được sự thông cảm từ phía đồng đạo võ lâm.

Quá trình bảo trì máy chủ Thành Long dự kiến sẽ được kết thúc đồng thời với thời gian bảo trì định kỳ của các máy chủ khác.

Võ Lâm II

Sau bảo trì, Thành Long sẽ đi vào hoạt động bình thường, quý nhân sĩ có thể tiếp tục con đường hành hiệp võ lâm của mình. Nay, xin thông báo đến đồng đạo gần xa.