04h00 - 09h00 ngày 13/05: Bảo trì máy chủ VLTK II

12-05-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm chuẩn bị cho quá trình mở lại các tính năng Sát Thủ Đường, Thái Hư Ảo Cảnh, cũng như điều chỉnh phần thưởng Tài Nguyên Chiến, hệ thống máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ được bảo trì từ 04h00 - 09h00 ngày 13/04/2014. Chân thành cáo lỗi cùng nhân sĩ vì sự gián đoạn này.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
04h00 - 09h00 ngày 13/05/2014, bảo trì toàn bộ máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể bôn tẩu giang hồ và tham gia vào những tính năng hấp dẫn của Võ Lâm Truyền Kỳ II bình thường.

Nay kính báo,