05/09: Nâng cấp trang bị Lôi Hổ - hướng đến LTHĐ 3

04-09-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Để sở hữu được bộ trang bị Lôi Hổ - loại thần binh mà anh hào khắp nơi trong thiên hạ hằng mơ ước, các nhân sĩ phải bôn ba chiến trường không ít lần để tìm kiếm bí phổ nâng cấp. Trước tình hình cấp bách phục vụ cho mùa giải Long Tranh Hổ Đấu 3 sắp tới đây, Bổn Trang sẽ tiến hành bổ sung công thức nâng cấp Lôi Hổ Soái/Tướng tại Học Trò Thợ Rèn Lưu nhằm thúc đẩy việc tìm kiếm bí phổ trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, công thức này chỉ tồn tại trong thời gian nhất định, nhân sĩ hãy nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu và nâng cấp ngay khi dòng chọn xuất hiện, tránh bỏ qua cơ hội may mắn này.

Thời gian

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 05/09/2014.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 14/09/2014.
 • Lưu ý: Sau thời gian trên, dòng chọn "Nâng cấp trang bị Lôi Hổ" tại NPC Học Trò Thợ Rèn Lưu sẽ đóng lại.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng
Võ Lâm II
Học trò Thợ rèn Lưu
Tương Dương (176/182)
 • Nâng cấp trang bị Lôi Hổ.

Lưu ý:

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công: 100%.
 • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi khi nâng cấp thành công.
 • Sau khi nâng cấp thành công, trang bị nhận được có mức cường hóa là +0.

Nâng cấp Thương Ưng Tướng Quân thành Lôi Hổ

3 Nguyên liệu + 1 Trang bị cần nâng cấp = 1 Thành phẩm
Nguyên liệuTrang bị cần nâng cấpThành phẩm
 • 100 Huân Chương Anh Hùng.
 • 07 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.
 • 19.000 điểm tích lũy chiến trường.
Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +13 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ
Tướng Quân Khôi +0
Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân Chiến Giáp +13 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ
Tướng Quân Giáp +0
Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân Trang +13 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ
Tướng Quân Trang +0
Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân BàiTống/Liêu Lôi Hổ
Tướng Quân Bài
Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân KỳTống/Liêu Lôi Hổ
Tướng Quân Kỳ
Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân PhùTống/Liêu Lôi Hổ
Tướng Quân Phù

Nâng cấp Thương Ưng Nguyên Soái thành Lôi Hổ

3 Nguyên liệu + 1 Trang bị cần nâng cấp = 1 Thành phẩm
Nguyên liệuTrang bị cần nâng cấpThành phẩm
 • 200 Huân Chương Anh Hùng.
 • 10 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.
 • 49.000 điểm tích lũy chiến trường.
Tống/Liêu Thương Ưng Soái Khôi +13 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Khôi +0
Tống/Liêu Thương Ưng Soái Giáp +13 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Bào +0
Tống/Liêu Thương Ưng Soái Trang +13 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Trang +0
Tống/Liêu Thương Ưng Soái HổTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Phù
Tống/Liêu Thương Ưng Soái LệnhTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Hổ
Tống/Liêu Thương Ưng Soái PhùTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Kỳ
Tống/Liêu Thương Ưng Soái KỳTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Hiệu

Bổn Trang xin thông báo để nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc nhân sĩ sẽ nhanh chóng chế tạo thành công trang bị Lôi Hổ, phát dương quang đại toàn cõi Võ Lâm Truyền Kỳ II.