05h00 - 08h00 ngày 06/12: Bảo trì tất cả máy chủ VLTK II

05-12-2013

T
hân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm nâng cấp hệ thống máy chủ và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II từ 05h00 ngày 06/12. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì: 05h00 - 08h00 ngày 06/12/2013.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, đồng đạo không thể đăng nhập vào Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bảo trì tất cả máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II từ 05h00 - 08h00 ngày 06/12

Sau thời gian bảo trì, quý đồng đạo có thể đăng nhập vào Võ Lâm Truyền Kỳ II bình thường. Chân thành cáo lỗi về sự gián đoạn này, rất mong quý đồng đạo thông cảm.

Nay kính báo,