05h00 - 08h00 ngày 07/05: Bảo trì toàn bộ máy chủ

06-05-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm nâng cấp hệ thống, cũng như chuẩn bị cho việc cập nhật, điều chỉnh một số tính năng, thời gian bảo trì ngày 07/05/2014 sẽ từ 05h00 - 08h00 (hoàn tất muộn hơn bình thường 2 giờ). Bổn Trang chân thành cáo lỗi cùng quý nhân sĩ vì sự bất tiện này.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
05h00 - 08h00 ngày 07/05/2014, bảo trì toàn bộ máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể bôn tẩu giang hồ và tham gia vào những tính năng hấp dẫn của Võ Lâm Truyền Kỳ II bình thường.

Nay kính báo,