05h00 - 09h30 ngày 16/10: Bảo trì 13 máy chủ

15-10-2013

T
hân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,19-THANGLONG

Nhằm nâng cấp hệ thống máy chủ và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số máy chủ, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trìDanh sách các máy chủ bảo trì
05h00 - 09h30
ngày 16/10/2013
Bá LongThiên Long
Hỏa LongSong Ưng
Thanh LongLinh Phụng
Kim ƯngTiểu Long
Thiếu Lâm TựNgũ Độc Giáo
Thăng LongThúy Yên Lầu
Côn Lôn Điện--

Sau thời gian bảo trì, quý đồng đạo có thể bôn tẩu giang hồ tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II bình thường. Chân thành cáo lỗi về sự gián đoạn này, rất mong quý đồng đạo thông cảm.

Nay kính báo,