05h00 - 10h00 ngày 02/10: Bảo trì một số máy chủ

01-10-2013

T
hân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm nâng cấp hệ thống máy chủ và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số máy chủ, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trìDanh sách các máy chủ bảo trì
05h00 - 10h00
ngày 02/10/2013
Việt ƯngHàng Long
Tàng LongSong Long
Xích LongThăng Long
Ngọc LongBá Long
Thiên Long Hỏa Long

Sau thời gian bảo trì, quý đồng đạo có thể bôn tẩu giang hồ tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II bình thường.

Nay kính báo,