07/03: Trao thưởng vật phẩm chương trình Lì Xì 3 Tỷ

06-03-2014

Những phần thưởng trái cây, Nhân Sâm Vạn Năm và Mật Tịch cao cấp 70 từ chương trình Lì Xì 3 Tỷ sẽ được trao thưởng từ ngày 07/03 - 09/03/2014. Thân mời nhân sĩ gần xa cùng cập nhật bản tin thông báo sau để biết thêm chi tiết.

Hình ảnh Tính chất
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Lễ Quan
  • Thời gian: Sau bảo trì ngày 07/03 - 09/03/2014.
  • Vị trí: Các thành thị.
  • Chức năng: Nhận thưởng Lì Xì 3 Tỷ.
  • Lưu ý: Sau thời gian trên, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các trường hợp chưa nhận thưởng Lì Xì 3 Tỷ.

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc nhân sĩ nhiều niềm vui trên đường hành tẩu giang hồ.