07/05: Ra mắt nhiệm vụ Đồng Hành

05-05-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Để sở hữu một vũ khí thượng đẳng, tu luyện đến cảnh giới cao nhất của một chiêu thức võ công, hay dấn thân vào những thử thách nguy hiểm ... thì nhân vật của đồng đạo buộc phải đạt được một đẳng cấp nhất định.

Hiểu được điều đó, nhiệm vụ Đồng Hành sẽ được ra mắt vào sau bảo trì ngày 07/05/2013 để hỗ trợ quý đồng đạo xây dựng cơ đồ. Thật là tuyệt vời, sau khi hoàn thành được nhiệm vụ này, quý đồng đạo sẽ trực tiếp thăng cấp đến Chuyển Sinh 05 đẳng cấp 79, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian & đối tượng tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 07/05/2013.
 • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau tại trang chủ.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật có đẳng cấp từ Chuyển Sinh 01 trở lên.

NPC liên quan

NPC liên quanNội dung

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Long Quang Chân Nhân

Phượng Tường - 204/199

Bổ sung dòng chọn:

 • Ta muốn nhận nhiệm Đồng Hành cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.
 • Xem tiến độ hoàn thành nhiệm vụ.
 • Hoàn thành nhiệm vụ.
 • Nhận thưởng nhiệm vụ (theo ngày): 01 Tàng Rương.
 • Nhận thưởng nhiệm vụ Đồng Hành: Tăng trực tiếp lên Chuyển Sinh 5 đẳng cấp 79.

Lưu ý

 • Mỗi nhân vật chỉ được nhận nhiệm vụ Đồng Hành 01 lần duy nhất.
 • Mỗi ngày sẽ nhận ngẫu nhiên 01 nhiệm vụ (hoàn thành xong sẽ nhận thưởng tại NPC).
 • Nhiệm vụ qua ngày nếu không hoàn thành sẽ bị hủy bỏ.
 • Sau khi hoàn thành xong 365 nhiệm vụ Đồng Hành sẽ nhận được phần thưởng: Trực tiếp thăng cấp lên Chuyển Sinh 05 đẳng cấp 79.

Danh sách nhiệm vụ

Danh sách hoạt động ngẫu nhiên theo ngày của nhiệm vụ Đồng Hành, ngẫu nhiên nhận được 01 trong 25 nhiệm vụ dưới đây:

Danh sách nhiệm vụ theo ngày
Hoàn thành 03 nhận thưởng nhiệm vụ Tài Nguyên Chiến
Hoàn thành 04 nhận thưởng nhiệm vụ Tài Nguyên Chiến
Hoàn thành 03 nhận thưởng nhiệm vụ Thịt Nướng
Hoàn thành 05 nhận thưởng nhiệm vụ Thịt Nướng
Hoàn thành 01 lần nhận thưởng chiến trường Nông Trang
Hoàn thành 01 lần nhận thưởng chiến trường Lương Thảo
Hoàn thành 01 lần nhận thưởng chiến trường Thành Trì
Hoàn thành 01 lần nhận hưởng chiến trường Nhạn Môn
Hoàn thành 02 lần nhận thưởng chiến trường Thiên Môn Trận
Hoàn thành 03 lần nhận thưởng chiến trường Thiên Môn Trận
Hoàn thành 01 lần vượt Thái Hư Huyễn Cảnh
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Thương Hội
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Thương Hội
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Thương Hội
Hoàn thành 40 lần nhiệm vụ Thương Hội
Nộp thành công 01 lần Thủy Lợi - Trị Quốc Bình Thiên Hạ
Trồng thành công 10 Hạt Giống
Trồng thành công 06 Bát Nhã nhỏ
Trồng thành công 01 Bát Nhã lớn
Trồng thành công 01 Cây Tứ Linh
Sử dụng thành công 20 Pháo Hoa
Tặng lễ vật cho Long Quang Chân Nhân (tiêu hao 02 cuốn Mật tịch bất kỳ )
Tặng lễ vật cho Long Quang Chân Nhân (tiêu hao 03 cuốn Mật tịch bất kỳ )
Tặng lễ vật cho Long Quang Chân Nhân (tiêu hao 20 Trái cây bất kỳ )
Tặng lễ vật cho Long Quang Chân Nhân (tiêu hao 08 Vàng và 08 Xu vật phẩm )

Bổn Trang tin rằng với nhiệm vụ Đồng Hành, quý đồng đạo sẽ nhanh chóng hoàn thành các mục tiêu của mình, đồng thời có thể trải nghiệm những điều thú vị cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.