07/11: Tiếp tục xóa nhân vật đã lâu không đăng nhập

06-11-2013

T
hân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm tối ưu hóa hệ thống máy chủ cũng như tạo sự cân bằng trong thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II, nay Bổn Trang xin thông báo về việc xóa một số nhân vật đã lâu không đăng nhập vào trò chơi.

Quá trình xóa nhân vật này sẽ được tiến hành trong 3 đợt:

 • Đợt 1: Ngày 04/11/2013.
 • Đợt 2: Ngày 06/11/2013.
 • Đợt 3: Ngày 07/11/2013.

Đợt 1 - 04/11/2013

 • Thời gian tiến hành xóa nhân vật: 04/11/2013.
 • Thời gian bảo trì: Từ 05h00 - 07h00 cùng ngày.
 • Đối tượng bị xóa: Kể từ ngày 04/11/2013 trở về trước, tất cả các nhân vật có đẳng cấp từ 82 trở xuống thuộc các máy chủ trên, không đăng nhập vào trò chơi trong vòng 90 ngày trở lên tính từ lần đăng nhập cuối cùng sẽ bị xóa. Ví dụ:
Ví dụTình trạng
 • Nhân vật cấp 82.
 • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 02/08/2013.
Sẽ bị xóa, do thỏa 2 điều kiện
 • Nhân vật cấp 83.
 • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/08/2013.
Không bị xóa, do nhân vật cấp 83
 • Nhân vật cấp 82.
 • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 11/08/2013.
Không bị xóa, do ngày đăng nhập cuối cùng tính đến ngày 04/11/2013 chưa đủ 90 ngày
 • Danh sách máy chủ:
Máy chủ
Kim ƯngTiểu Long
Thiếu Lâm TựNgũ Độc Giáo
Côn Lôn Điện Thúy Yên Lầu
 • Lưu ý: Chỉ tiếp nhận hỗ trợ trong vòng 03 ngày kể từ ngày xóa nhân vật. Sau khoảng thời gian này, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các khiếu kiện liên quan.

Đợt 2 - 06/11/2013

 • Thời gian tiến hành xóa nhân vật: 06/11/2013.
 • Đối tượng bị xóa: Kể từ ngày 06/11/2013 trở về trước, tất cả các nhân vật có đẳng cấp từ 82 trở xuống thuộc các máy chủ trên, không đăng nhập vào trò chơi trong vòng 90 ngày trở lên tính từ lần đăng nhập cuối cùng sẽ bị xóa. Ví dụ:
Ví dụTình trạng
 • Nhân vật cấp 82.
 • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 02/08/2013.
Sẽ bị xóa, do thỏa 2 điều kiện
 • Nhân vật cấp 83.
 • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/08/2013.
Không bị xóa, do nhân vật cấp 83
 • Nhân vật cấp 82.
 • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 11/08/2013.
Không bị xóa, do ngày đăng nhập cuối cùng tính đến ngày 06/11/2013 chưa đủ 90 ngày
 • Danh sách máy chủ:
Máy chủ
Hỏa LongTruy Long
Thiết HổThần Hổ
Thần LongSong Hổ
Vân LongUy Long
Quán HổTiên Phụng
Đại ƯngNgọc Phụng
Tường PhụngViệt Ưng
Hồng ƯngHoàng Phụng
Huy ƯngTân Phụng
Quang ƯngDuy Long
Song ƯngThành Long
Linh PhụngMinh Hổ
 • Lưu ý: Chỉ tiếp nhận hỗ trợ trong vòng 03 ngày kể từ ngày xóa nhân vật. Sau khoảng thời gian này, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các khiếu kiện liên quan.

Đợt 3 - 07/11/2013

 • Thời gian tiến hành xóa nhân vật: 07/11/2013.
 • Đối tượng bị xóa: Kể từ ngày 07/11/2013 trở về trước, tất cả các nhân vật có đẳng cấp từ 82 trở xuống thuộc các máy chủ trên, không đăng nhập vào trò chơi trong vòng 90 ngày trở lên tính từ lần đăng nhập cuối cùng sẽ bị xóa. Ví dụ:
Ví dụTình trạng
 • Nhân vật cấp 82.
 • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 02/08/2013.
Sẽ bị xóa, do thỏa 2 điều kiện
 • Nhân vật cấp 83.
 • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/08/2013.
Không bị xóa, do nhân vật cấp 83
 • Nhân vật cấp 82.
 • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 11/08/2013.
Không bị xóa, do ngày đăng nhập cuối cùng tính đến ngày 07/11/2013 chưa đủ 90 ngày
 • Danh sách máy chủ:
Máy chủ
Hàng LongTàng Long
Bạch HổHoàng Hổ
Ngọa HổPhi Hổ
Phục HổSong Long
Mãnh HổTiểu Hổ
Xích LongChính Ưng
Hắc HổDạ Hổ
Kỳ HổThiên Phụng
Trí LongThăng Long
Ngọc LongBá Long
Thiên LongĐại Hổ
Ngũ HổHỏa Ưng
 • Lưu ý: Chỉ tiếp nhận hỗ trợ trong vòng 03 ngày kể từ ngày xóa nhân vật. Sau khoảng thời gian này, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các khiếu kiện liên quan.

Nay Bổn Trang xin thông báo để nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin và có sự chuẩn bị cho đợt xóa nhân vật sắp tới, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.