07h00 - 09h00 ngày 09/11: Bảo trì máy chủ Song Ưng

09-11-2013

T
hân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm nâng cấp hệ thống máy chủ và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Song Ưng từ 07h00 ngày 09/11. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì: 07h00 - 09h00 ngày 09/11/2013.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, đồng đạo không thể đăng nhập vào máy chủ Song Ưng. Các máy chủ khác đăng nhập bình thường.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bảo trì máy chủ Song Ưng từ 07h00 - 09h00 ngày 09/11/2013

Sau thời gian bảo trì, quý đồng đạo có thể đăng nhập vào máy chủ Song Ưng bình thường. Chân thành cáo lỗi về sự gián đoạn này, rất mong quý đồng đạo thông cảm.

Nay kính báo,