08/05: Kết thúc sớm Hắc Bạch Chiến Kỳ

06-05-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Để chuẩn bị cho sự kiện Dâu Tươi đại chiến Bạc Hà ra mắt vào ngày 09/05, Hắc Bạch Chiến Kỳ sẽ kết thúc từ sau bảo trì ngày 08/05/2014. Lưu ý, sau thời gian trên, nhân sĩ không thể đổi và sử dụng Hắc Kỳ - Bạch Kỳ.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hắc Bạch Chiến Kỳ kết thúc vào ngày 08/05/2014

Ngay từ bây giờ, nhân sĩ hãy nhanh chóng sử dụng tất cả Hắc Kỳ - Bạch Kỳ để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Đặc biệt, sau khi Dâu Tươi đại chiến Bạc Hà ra mắt, nhân sĩ sẽ được tham gia và nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn, thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong các bản tin sau.

Nay kính báo,