08h30 - 09h00: Bảo trì toàn bộ hệ thống máy chủ

06-06-2016

Thân gửi Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm chuẩn bị thật tốt cho các vùng đất Võ Lâm II trước khi mở lại Thiên Tầm Tháp, Bổn Trang xin mạn phép bảo trì toàn bộ máy hệ thống máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II trong thời gian ngắn. Rất mong Quý nhân sĩ lưu ý để thuận tiện cho quá trình bôn tẩu giang hồn.

  • Thời gian bảo trì dự kiến:08h30 - 09h00 ngày 09/06/2016.
  • Phạm vi ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian này.

Võ Lâm II
Sau bảo trì sẽ có nhiều thay đổi mới mẻ với Võ Lâm II

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể bôn tẩu giang hồ và tham gia vào những tính năng hấp dẫn của Võ Lâm Truyền Kỳ II bình thường.

Nay kính báo,