09/12: Đóng dòng chọn Chí Tôn Vương Lệnh

05-12-2013

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Ngày 08/12/2013, thời gian nhận thưởng từ Chí Tôn Vương Lệnh sẽ kết thúc. Như vậy, tại NPC Anh/Chị Chủ Phòng Máy, tất cả dòng chọn liên quan đến Chí Tôn Vương Lệnh sẽ được đóng lại từ sau bảo trì ngày 09/12/2013.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đóng dòng chọn liên quan đến Chí Tôn Vương Lệnh từ sau bảo trì ngày 09/12

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Hiện tại, nhân sĩ có thể tham gia những hoạt động cực kỳ hấp dẫn như: Lôi Hổ Lệnh Bài, Tầm Ngọc Kính Sư. Thân chúc nhân sĩ gặp nhiều may mắn và niềm vui trên đường bôn tẩu giang hồ.