10/04: Bảo trì hệ thống thanh toán trực tuyến

09-04-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Theo thông tin đã đưa trước đó về việc chuyển đổi cơ chế vận hành của hệ thống thanh toán trực tuyến, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì để tiếp tục hoàn thành việc di chuyển các tài khoản sang hệ thống mới. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian: Từ 00h00 - 07h00 ngày 10/04/2013.
  • Lưu ý:
    • Trong thời gian bảo trì, quý đồng đạo khôngnạpkhông đổi được ZingXu, nhưng vẫn sử dụng tiền Xu trong trò chơi để mua vật phẩm tại Ngự Các.
    • Tất cả các đại lý eSale đều không mua không bán được ZingXu.

Võ Lâm II

Nay, Bổn Trang xin thông báo đến toàn bộ nhân sĩ gần xa kịp thời nắm thông tin để đường hành tẩu được thuận lợi.