10/07: Hội Viên VLTK II cập nhật nội dung mới

01-07-2014

Kể từ ngày 10h00 ngày 10/07/2014, chương trình Hội Viên Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tình hình trò chơi năm 2014. Cụ thể:

 • Điểm quy đổi Hội Viên Sao Vàng: 4.800 điểm.
 • Chỉ còn gói quà tháng (hủy gói tuần và quý).
 • Nhân sĩ thuộc nhóm Hội Viên nào thì chỉ nhận được phần thưởng của Hội Viên đó (Sao Vàng không thể nhận thưởng của Sao Bạc và Sao Đồng).
 • Cập nhật phần thưởng tháng.
 • Lưu ý:
  • Ưu đãi tuần ngưng lúc 04h59 ngày 29/06/2014 (ngày cuối cùng của tuần).
  • Ưu đãi tháng và quý ngưng lúc 04h59 ngày 30/06/2014 (ngày cuối cùng của tháng và quý).
Hội ViênĐịnh mức quy đổi điểm trong 06 tháng gần nhất kể từ ngày xétPhần thưởng tháng
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hội Viên Sao Vàng
4.800
(cập nhật mới)
 • 136 giờ Bạch Cầu Tiên Đơn.
 • 136 giờ Lục Thần Tiên Đơn.
 • 136 giờ Tam Thanh Tiên Đơn.
 • 136 giờ Tụ Linh Tiên Đơn.
 • 12 Tẩy Tâm Thạch cấp 3.
 • 12 Luyện Lô Thiết cấp 3.
 • 1 Vé Tiểu Y Vàng.
 • 1.800 Vàng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hội Viên Sao Bạc
2.400
 • 120 giờ Bạch Cầu Tiên Đơn.
 • 120 giờ Lục Thần Tiên Đơn.
 • 120 giờ Tam Thanh Tiên Đơn.
 • 120 giờ Tụ Linh Tiên Đơn.
 • 2 Vé Tiểu Y Bạc.
 • 1.300 Vàng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hội Viên Sao Đồng
1.200
 • 104 giờ Bạch Cầu Tiên Đơn.
 • 104 giờ Lục Thần Tiên Đơn.
 • 104 giờ Tam Thanh Tiên Đơn.
 • 104 giờ Tụ Linh Tiên Đơn.
 • 1.000 Vàng.

Lưu ý

 • Thời gian nhận thưởng: Bắt đầu từ 10h00 ngày đầu tiên của tháng và kết thúc lúc 04h59 ngày cuối cùng của tháng (phần thưởng qua tháng sẽ hết hạn, không được cộng dồn).
  • Ví dụ: 10h00 ngày 08/07/2014 bắt đầu nhận thưởng của tháng 07 và sẽ kết thúc lúc 04h59 ngày 31/07/2014.
 • Mức Sao Vàng chỉ có thể nhận gói quà tháng của Sao Vàng, không thể nhận của Sao Bạc và Sao Đồng (tương tự đối với Sao Bạc và Sao Đồng).
 • Thời gian ủy thác từ Bạch Cầu Tiên Đơn, Lục Thần Tiên Đơn, Tam Thanh Tiên Đơn, Tụ Linh Tiên Đơn sẽ được cộng thẳng vào thời gian ủy thác của nhân vật. Các vật phẩm khác sẽ được gửi vào hành trang.
 • Khi kích hoạt thành công 01 gói quà, nhân sĩ vui lòng đăng nhập vào game và đối thoại với NPC Đại Sứ Vip (Thành Đô - 222/222) để nhận thưởng ngay.
 • Nhân vật đang trực tuyến (online) trong game sẽ không thấy dòng nhận thưởng khi kích hoạt. Nhân sĩ vui lòng thoát ra và đăng nhập lại để thấy dòng nhận thưởng.

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ nắm rõ thông tin. Thân chúc quý nhân sĩ nhận được nhiều phần thưởng từ chương trình Hội Viên Võ Lâm Truyền Kỳ II.