10/12: Tăng phần thưởng khủng Tài Nguyên Chiến

08-12-2021

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Chào tháng 12 đang đến, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiếp tục tăng thêm phần thưởng hấp dẫn cho Tài Nguyên Chiến, mang lại thật nhiều niềm vui mới cho cộng đồng nhân sĩ giang hồ. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian & nội dung cập nhật

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 10/12/2021.

NPC và điều kiện tham gia

  • NPC Tư Mã Tấn Nguyên: Tham gia Tài nguyên chiến

Tư Mã Tấn Nguyên (180/174 Tương Dương)

 • Nhân vật chuyển sinh 7 level 99 trở lên, gia nhập môn phái và điểm công trạng từ 50.000 trở lên.
 • Tăng số lần hoàn thành nhiệm vụ từ 4 lần lên 6 lần/1 ngày.

Có thể hoàn thành nhanh 2 nhiệm vụ đầu tiên trong ngày

 • Nhân vật có thể hoàn thành nhanh tối đa 2 nhiệm vụ tài nguyên chiến trong ngày tại NPC Triệu Tố Quyên (Phe Tống) hoặc NPC Tiêu Viễn Tuấn (Phe Liêu) trong bản đồ tài nguyên chiến.
 • Điều kiện có thể hoàn thành nhanh nhiệm vụ tài nguyên chiến:
  • Nhân vật đạt chuyển sinh 10 cấp 90 trở lên.
  • Nhân vật đạt công trạng 200,000 trở lên.
  • Khi hoàn thành nhanh 1 nhiệm vụ tiêu hao: 400 vàng.
  • Mỗi ngày có thể hoàn thành nhanh tối đa 2/6 nhiệm vụ trong ngày.

Tăng phần thưởng thu thập 1 lần tài nguyên

 • Tăng kinh nghiệm thu thập 1 lần tài nguyên như sau:
  • Nhân vật sẽ nhận được 30.000 điểm kinh nghiệm/ 1 lần thu thập
  • Như vậy nhân vật hoàn thành 1 nhiệm vụ đào 3000 tài nguyên nhân vật nhận được phần thưởng kinh nghiệm từ đào tài nguyên là 90,000,000 EXP, hoàn thành 6 nhiệm vụ sẽ nhận được 540,000,000 EXP.

Tăng phần thưởng Tài Nguyên Chiến

Phần thưởng điểm Công Trạng khi hoàn thành nhiệm vụ
Không sử dụng
Quân Công
Quân Công
Chương
Quân Công
Đại
Quân Công
Huy Hoàng
Quân Công
Vinh Dự
1.6003.2008.00016.00022.400
Phần thưởng Bột Trân Châu khi hoàn thành nhiệm vụ
Không sử dụng
Quân Công
Quân Công
Chương
Quân Công
Đại
Quân Công
Huy Hoàng
Quân Công
Vinh Dự
510152025
Phần thưởng Hiệp Nghĩa Chi Chứng (không khóa)
Không sử dụng
Quân Công
Quân Công
Chương
Quân Công
Đại
Quân Công
Huy Hoàng
Quân Công
Vinh Dự
510152025
Tăng phần thưởng điểm kinh nghiệm khi hoàn thành nhiệm vụ
 • Phần thưởng kinh nghiệm nhận được là như nhau, không phân biệt quân hàm.
 • Khi Nguyên Soái không kích hoạt x2 điểm kinh nghiệm
Không sử dụng
Quân Công
Quân Công
Chương
Quân Công
Đại
Quân Công
Huy Hoàng
Quân Công
Vinh Dự
100.000.000120.000.000130.000.000140.000.000150.000.000
 • Khi Nguyên Soái kích hoạt x2 điểm kinh nghiệm
Không sử dụng
Quân Công
Quân Công
Chương
Quân Công
Đại
Quân Công
Huy Hoàng
Quân Công
Vinh Dự
200.000.000240.000.000260.000.000280.000.000300.000.000Lưu ý

 • Như vậy nhân vật hoàn thành 1 nhiệm vụ tài nguyên chiến sẽ nhận được phần thưởng kinh nghiệm trả nhiệm vụ mà không sử dụng quân công tối đa là 240.000.000 EXP. Hoàn thành 6 nhiệm vụ sẽ nhận được 1.440.000.000 EXP.
 • Nếu nhân vật hoàn thành đủ 6 nhiệm vụ tài nguyên chiến có thể nhận tối đa: 1.800.000.000 EXP, 150 bột trân châu, 134.400 công trạng, 150 hiệp nghĩa chi chứng.
 • Nhân vật Nguyên Soái không cần x2 kinh nghiệm vẫn có thể đào được tài nguyên chiến.

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Bên cạnh đó, nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đồng đạo vui lòng gửi yêu cầu về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.