10h30 - 11h30 ngày 17/10: Bảo trì máy chủ Thành Long

17-10-2013

T
hân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm nâng cấp hệ thống máy chủ và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Thành Long từ 10h30 -11h30 ngày 17/10/2013. Chân thành cáo lỗi về sự gián đoạn này, rất mong quý đồng đạo thông cảm.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bảo trì máy chủ Thành Long từ 10h30 - 11h30 ngày 17/10/2013

Sau thời gian bảo trì, quý đồng đạo có thể bôn tẩu giang hồ tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II bình thường.

Nay kính báo,