10h30 - 22/02: Thành Long bảo trì đột xuất

22-02-2012

L iên quan trực tiếp đến việc cập nhật và nâng cấp hệ thống nên máy chủ Thành Long sẽ tiến hành bảo trì đột xuất, thời gian dự kiến sẽ kéo dài trong 24 giờ, cụ thể:

  • Bắt đầu: 10h30 thứ Tư - ngày 22/02/2012.
  • Kết thúc: 10h30 thứ Năm - ngày 23/02/2012.
  • Ảnh hưởng: Nhân sĩ không thể đăng nhập vào máy chủ Thành Long.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Như vậy, bắt đầu từ sau 10h30 ngày mai, quý nhân sĩ đang bôn tẩu tại Thành Long lại có thể tiếp tục con đường hành hiệp cùng hảo hữu võ lâm. Rất mong quý nhân sĩ tại Thành Long thông cảm cho sự bất tiện này.

Trong thời gian bảo trì Thành Long thì các máy chủ khác vẫn hoạt động bình thường.