11/06: Đóng hoạt động Luyện Thần Đơn

10-06-2013

T
hân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Trong tháng 05 vừa qua, sự kiện Bước Giang Hồ đã mang đến thế giới võ lâm nhiều hoạt động thật ý nghĩa, gợi nhớ những kỷ niệm trong suốt quãng đường bôn tẩu gần xa. Và nay, thời gian diễn ra sự kiện sắp kết thúc, Bổn Trang xin được thông báo đến quý nhân sĩ như sau:

  • Nội dung: Đóng hoạt động Luyện Thần Đơn.
  • Thời gian: Sau bảo trì ngày 11/06/2013.

Võ Lâm II

Cơ hội nhận được hàng triệu điểm kinh nghiệm không còn nhiều, quý đồng đạo hãy nhanh chóng tham gia trước khi hoạt động Luyện Thần Đơn kết thúc.