12/09: Điều chỉnh thời gian bảo trì hằng ngày

11-09-2013

T
hân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm nâng cấp hệ thống máy chủ và nâng cao chất lượng phục vụ, trong ngày 12/09/2013, thời gian bảo trì tất cả máy chủ sẽ có một số thay đổi như sau:

  • Thời gian bảo trì máy chủ Phục Hổ: Dự kiến từ 05h00 - 08h00.
  • Thời gian bảo trì các máy chủ khác: Dự kiến từ 05h00 - 07h00.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Sau thời gian bảo trì, quý đồng đạo có thể bôn tẩu giang hồ tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II bình thường.

Nay kính báo,