12h00 - 08/03: Bảo trì Nghênh Khách Đường

07-03-2013

T
hân gửi đồng đạo võ lâm,

Nhằm bảo trì hệ thống và mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho quý đồng đạo, Bổn Trang xin thông báo về việc bảo trì Nghênh Khách Đường và các trạm thông tin hỗ trợ khách hàng, lịch trình dự kiến như sau:

Dịch vụThời gian bảo trìHoạt động trở lại
Nghênh Khách Đường TP.HCM/Đà Nẵng/Hà Nội và các trạm hỗ trợ khách hàng trong cả nước
Từ 12h00 ngày 08/03/201308h00 ngày 11/03/2013

Lưu ý

  • Trong thời gian kể trên, các kênh hỗ trợ sau vẫn hoạt động bình thường:

Rất mong quý đồng đạo thông cảm về sự gián đoạn trên. Nay Bổn Trang xin thông báo để quý đồng đạo kịp thời cập nhật thông tin.