13/03: Tiếp tục xóa nhân vật trên 10 máy chủ

10-03-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Vào ngày 13/03/2013 tới đây, việc xóa một số nhân vật đã lâu không đăng nhập vào trò chơi sẽ được Bổn Trang tiếp tục tiến hành thực hiện trên 10 máy chủ. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian tiến hành xóa nhân vật: Ngày 13/03/2013.
  • Máy chủ áp dụng: Thiên Long, Đại Hổ, Ngũ Hổ, Hỏa Long, Hỏa Ưng, Truy Long, Thiết Hổ, Thần Hổ, Thần Long, Song Hổ.
  • Đối tượng bị xóa: Kể từ ngày 13/03/2013 trở về trước, tất cả các nhân vật có đẳng cấp từ 73 trở xuống thuộc 10 máy chủ trên không đăng nhập vào trò chơi trong vòng 06 tháng trở lên tính từ lần đăng nhập cuối cùng sẽ bị xóa. Ví dụ:
Ví dụTình trạng
  • Nhân vật cấp 73.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/06/2012.
Sẽ bị xóa, do thỏa 2 điều kiện.
  • Nhân vật cấp 74.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/06/2012.
Không bị xóa, do nhân vật cấp 74.
  • Nhân vật cấp 73.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 30/12/2012.
Không bị xóa, do ngày đăng nhập cuối cùng tính đến ngày 13/03/2013 chưa đủ 06 tháng.

Lưu ý

Bổn Trang chỉ tiếp nhận hỗ trợ trong vòng 07 ngày kể từ ngày xóa nhân vật. Sau khoảng thời gian này, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các khiếu kiện liên quan.


Bổn Trang xin công bố rộng rãi để đồng đạo gần xa kịp thời cập nhật thông tin. Các thông tin tiếp theo về lộ trình xóa nhân vật sẽ được Bổn Trang gửi đến quý đồng đạo trong các bản tin tới, thân mời quý đồng đạo đón theo dõi.

Nay kính báo,