13/06: Kỳ Trân Các tạm ngưng bán một số vật phẩm

11-06-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Từ sau bảo trì ngày 13/06/2014, Kỳ Trân Các sẽ tạm ngưng bán một số vật phẩm để phù hợp hơn với tình hình thực tế của trò chơi. Thời gian mở lại sẽ thông báo trong các bản tin sau.

Hình ảnh vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Túi Trang Bị Kim Xà
(tạm ngưng bán)
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Ma Thạch
(tạm ngưng bán)
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tụ Linh Hoàn
(tạm ngưng bán)
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đại Tụ Linh Hoàn
(tạm ngưng bán)
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tụ Linh Tiên Đơn
(tạm ngưng bán)

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin. Ngoài ra, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II đang tưng bừng chào đón sự kiện Nắng Hạ (06 - 30/06/2014), quý nhân sĩ hãy nhanh chóng tham gia để có cơ hội nhận được vô số trân bảo quý giá.