14/04: Nâng cấp trang bị Uy Hổ thành công 100%

12-04-2021

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm tạo thêm nhiều niềm vui giúp nhân sĩ có thể mau chóng tăng cường sức mạnh, sở hữu được Trang bị Uy Hổ huyền thoại, từ ngày 14/04/2021, NPC Hỏa Phụng Tử sẽ chính thức mở nâng cấp trang bị Uy Hổ Tướng Soái tỉ lệ thành công 100%.

Thời gian ra mắt

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 14/04/2021

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhMô tả
Võ Lâm 2
 • Tên NPC: Hỏa Phụng Tử
 • Vị trí: Tuyền Châu - 181/176
 • Chức năng: Nâng cấp trang bị Uy Hổ Tướng Soái thành công 100%

Công thức nâng cấp Nón, Áo, Quần Uy Hổ Tướng Quân

Nguyên liệuThành phẩm
 • 1 Nón Thanh Long Tướng
 • 25 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 25 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Nón Uy Hổ Tướng
 • 1 Áo Thanh Long Tướng
 • 25 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 25 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Áo Uy Hổ Tướng
 • 1 Quần Thanh Long Tướng
 • 25 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 25 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Quần Uy Hổ Tướng
 • 1 Thanh Long Tướng Quân Kỳ
 • 50 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 50 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Uy Hổ Tướng Quân Kỳ
 • 1 Thanh Long Tướng Quân Bài
 • 50 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 50 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Uy Hổ Tướng Quân Bài
 • 1 Thanh Long Tướng Quân Phù
 • 50 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 50 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Uy Hổ Tướng Quân Phù
 • 1 Thanh Long Tướng Vũ Khí
 • 50 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 50 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Uy Hổ Tướng Quân Vũ Khí

Công thức nâng cấp Trang Sức Uy Hổ Nguyên Soái

Nguyên liệuThành phẩm
 • 1 Nón Thanh Long Soái
 • 40 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 40 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Nón Uy Hổ Nguyên Soái
 • 1 Áo Thanh Long Soái
 • 40 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 40 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Áo Uy Hổ Nguyên Soái
 • 1 Quần Thanh Long Soái
 • 40 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 40 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Quần Uy Hổ Nguyên Soái
 • 1 Thanh Long Soái Hiệu Kỳ
 • 80 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 80 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Uy Hổ Soái Hiệu Kỳ
 • 1 Thanh Long Soái Lệnh Kỳ
 • 80 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 80 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Uy Hổ Soái Lệnh Kỳ
 • 1 Thanh Long Soái Hổ Phù
 • 80 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 80 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Uy Hổ Soái Hổ Phù
 • 1 Thanh Long Soái Hiệu Phù
 • 80 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 80 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Uy Hổ Soái Hiệu Phù
 • 1 Thanh Long Soái Vũ Khí
 • 80 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 80 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Uy Hổ Soái Vũ Khí

Lưu ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Sau khi nâng cấp thành công, nhận được trang bị Uy Hổ: Nón, Áo, Quần, Trang Sức và Vũ Khí theo hệ phái nhân vật.
 • Vũ khí Uy Hổ tướng soái nhận được là vũ khí cao cấp.