14/05: Giảm giá nâng cấp Trang Bị Phá Hồn

13-05-2022

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm giúp nhân sĩ có thể sở hữu được trang bị mạnh mẽ, đương đầu trước những thử thách dễ dàng hơn, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiến hành giảm giá nâng cấp trang bị Phá Hồn từ ngày 14/05/2022. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 14/05/2022.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II

Đỗ Tứ Nương

  • Vị trí: Tương Dương (180/182).
  • Chức năng: Nâng cấp trang bị Phá Hồn.

Võ Lâm II

Phá Hồn Lệnh

 • Nguồn gốc: Nâng cấp từ Ẩm Huyết và nguyên liệu.
 • Có 5 loại: Nón, Áo, Quần, Trang Sức, Vũ Khí
 • Chức năng: Đổi trang bị Phá Hồn tương ứng.

Công thức mới giảm giá nâng cấp Phá Hồn

Nguyên liệu đổiVật phẩm nhận được
 • 1 Sát Tinh Nón
 • 14 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 14 Thiên Cang Lệnh
Phá Hồn Lệnh Bài (Nón)
 • 1 Sát Tinh Áo
 • 14 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 14 Thiên Cang Lệnh
Phá Hồn Lệnh Bài (Áo)
 • 1 Sát Tinh Quần
 • 14 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 14 Thiên Cang Lệnh
Phá Hồn Lệnh Bài (Quần)
 • 1 Sát Tinh nhẫn hoặc ngọc bội
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 20 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
Phá Hồn Lệnh Bài (Trang Sức)
 • 1 Sát Tinh Vũ Khí
 • 30 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 30 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
Phá Hồn Lệnh Bài (Vũ Khí)

Lưu ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Tất cả trang bị Phá Hồn nâng cấp thành công đều có thể giao dịch.
 • Sau khi nâng cấp thành công sẽ nhận được Lệnh Bài Phá Hồn tương ứng Nón, Áo, Quần, Trang Sức, Vũ Khí có thể tự chọn thuộc tính.

Đổi trang bị Phá Hồn

  • Trang bị Phá Hồn gồm 5 món: Nón, Áo, Quần, Trang Sức, Vũ Khí.
  • Nhân vật sở hữu Phá Hồn Lệnh Bài: Nón, Áo, Quần, Trang Sức, Vũ Khí có thể nhấp chuột phải vào lệnh bài để nhận được trang bị Phá Hồn tương ứng và có thể lựa chọn thuộc tính mong muốn.

Vo Lam II
Hình ảnh Trang bị mới Phá Hồn

Thuộc tính Phá Hồn - Nón, Áo, Quần

Trang bị Phá Hồn Nón, Áo, Quần có 4 thuộc tính đầu là cố định:

Trang bị4 thuộc tính cố định đầu tiên
Phá Hồn - NónTăng tốc độ xuất chiêu 37%
Tăng sinh lực 20.000
Giảm sát thương bạo kích 90
Điểm vô cụ tăng 25
Phá Hồn - ÁoKháng tất cả 80
Tăng sinh lực 20.000
Giảm sát thương bạo kích 90
Điểm vô cụ tăng 25
Phá Hồn - QuầnGiảm thọ thương 16%
Tăng sinh lực 20.000
Giảm sát thương bạo kích 90
Điểm vô cụ tăng 25

Các thuộc tính còn lại tự chọn gồm có:

Thuộc thứ 5 - Chọn 1 trong các loại sau

Độc sát tăng 800
Sát thương tăng 800
Công kích ngoại công tăng 40%
Công kích nội công tăng 40%
Sức mạnh tăng 110
Nội công tăng 110
Gân cốt tăng 110
Thân pháp tăng 110
Linh hoạt tăng 110

Thuộc thứ 6 - Chọn 1 trong các loại sau

Sinh lực tăng 60%
Nội lực tăng 60%
Tỷ lệ phòng ngự ngoại công tăng 6%
Tỷ lệ phòng ngự nội công tăng 6%
Tỷ lệ phòng ngự nội ngoại công tăng 5%

Thuộc thứ 7 - Chọn 1 trong các loại sau

Tránh mọi trạng thái phụ 5%
Tăng sinh lực 20.000
Khi bị tấn công có thể tăng tốc độ di chuyển 40%
Phòng thủ bạo kích tăng 45

Thuộc tính Phá Hồn - Trang Sức

Trang bị Phá Hồn - Trang Sức gồm có Nhẫn và Ngọc Bội.

Nhẫn và Ngọc Bội sẽ có 3 thuộc tính đầu và 2 thuộc tính ẩn là cố định:

3 thuộc tính đầu tiên cố định2 thuộc tính ẩn cố định
Tăng sinh lực 18.000Tốc độ thi triển võ công tăng 25%
Bạo kích cộng thêm tăng 100Kháng tất cả 60
Điểm phá địch tăng 20-

3 thuộc tính tự chọn gồm có:

Thuộc tính thứ 4 - Chọn 1 trong các loại sau:

Độc sát tăng 350
Sát thương tăng 350
Công kích tăng 12%
Sức mạnh tăng 90
Nội công tăng 90
Gân cốt tăng 90
Thân pháp tăng 90
Linh hoạt tăng 90

Thuộc tính thứ 5 - Chọn 1 trong các loại sau:

Sinh lực tăng 45%
Nội lực tăng 45%
Tỷ lệ phòng ngự ngoại công tăng 7%
Tỷ lệ phòng ngự nội công tăng 7%
Tỷ lệ phòng ngự nội ngoại công tăng 6%

Thuộc tính thứ 6 - Chọn 1 trong các loại sau:

Dùng kỹ năng không tính tỷ lệ giãn cách 10%
Xác suất xuất chiêu tăng 6%
Hỗ trợ mật tịch tăng 8%
Chuyển hóa thành nội lực tăng 10%
Giảm thời gian thọ thương 18%
Tăng hiệu quả thương dược 45%
Nội lực tiêu hao 45%
Điểm bạo kích tăng 35

Thuộc tính Phá Hồn - Vũ Khí

Trang bị Phá Hồn Vũ Khí sẽ có 4 lựa chọn quan trọng:

 • Nội công
 • Ngoại công
 • Cầm chuyên dùng
 • Sát thương

Mỗi lựa chọn sẽ có 3 thuộc tính cố định:

Hướng chọn3 thuộc tính cố định nhận được
Nội côngNội công tăng 120
Công kích nội công tăng 60%
Bạo kích cộng thêm tăng 110
Ngoại côngSức mạnh tăng 120
Ngoại công tăng 60%
Bạo kích cộng thêm tăng 110
Cầm chuyên dùngChọn 120 thân pháp hoặc 120 linh hoạt
Công kích nội công tăng 60%
Bạo kích cộng thêm tăng 110
Sát thươngChọn 120 thân pháp hoặc 120 linh hoạt
Sát thương tăng 1.000
Bạo kích cộng thêm tăng 110

Thuộc tính thứ 4 - Chọn 1 trong các loại sau:

Sức mạnh tăng 120
Nội công tăng 120
Thân pháp tăng 120
Gân cốt tăng 120
Linh hoạt tăng 120
Kháng tất cả 60

Thuộc tính thứ 5 - Chọn 1 trong các loại sau:

Độc sát tăng 1.000
Sát thương tăng 800
Điểm bạo kích tăng 50
Phá địch tăng 35

Thuộc tính thứ 6 - Chọn 1 trong các loại sau:

Giảm ngoại phòng đối phương 20%
Giảm nội phòng đối phương 20%
Giảm nội ngoại phòng đối phương 18%