14/11: Tiếp tục xóa một số nhân vật

13-11-2012

Q
uý đồng đạo thân mến,

Nằm trong lộ trình phát triển để thế giới VLTK II mỗi ngày một hoàn thiện hơn, cũng như điều chỉnh cho phù hợp với tình hình võ lâm hiện tại, Bổn Trang sẽ tiếp tục tiến hành xóa các nhân vật đã lâu không đăng nhập vào trò chơi ở một số máy chủ. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian tiến hành xóa nhân vật: Ngày 14/11/2012.
  • Máy chủ áp dụng: Phi Hổ, Thanh Long, Mãnh Hổ, Vương Hổ, Xích Long
  • Đối tượng bị xóa: Kể từ ngày 14/11/2012 trở về trước, tất cả các nhân vật có đẳng cấp dưới 72 thuộc 05 máy chủ trên không đăng nhập vào trò chơi trong vòng 01 năm trở lên tính từ lần đăng nhập cuối cùng sẽ bị xóa. Ví dụ:
Ví dụTình trạng
  • Nhân vật cấp 72.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/06/2011.
Sẽ bị xóa, do thỏa 2 điều kiện.
  • Nhân vật cấp 73.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/06/2011.
Không bị xóa, do nhân vật cấp 73.
  • Nhân vật cấp 72.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 30/12/2011.
Không bị xóa, do ngày đăng nhập cuối cùng tính đến ngày 14/11/2012 chưa đủ 1 năm.

Lưu ý

Bổn Trang chỉ tiếp nhận hỗ trợ trong vòng 01 tháng kể từ ngày xóa nhân vật. Sau khoảng thời gian này, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các khiếu kiện liên quan.


Nay Bổn Trang xin thông báo đến toàn thể quý nhân sĩ võ lâm gần xa kịp thời nắm rõ thông tin để thuận tiện đường hành tẩu.