14h00 - 15h00 ngày 04/08: Bảo trì máy chủ Thần Hổ

04-08-2014

Thân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm nâng cấp hệ thống, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì đột xuất máy chủ Thần Hổ. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì: 14h00 - 15h00 ngày 04/08/2014.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, đồng đạo không thể đăng nhập vào máy chủ Thần Hổ. Các máy chủ khác đăng nhập bình thường.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Sau thời gian bảo trì, quý đồng đạo có thể đăng nhập vào máy chủ Thần Hổ bình thường. Chân thành cáo lỗi về sự gián đoạn này, rất mong quý đồng đạo thông cảm.

Nay kính báo,