15/02: Giảm công thức nâng cấp trang bị Ẩm Huyết

14-02-2019

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm tạo thêm nhiều niềm vui trong mùa xuân mới và giúp nhân sĩ có thể mau chóng tăng cường sức mạnh, sở hữu được Trang bị Ẩm Huyết huyền thoại, từ ngày 15/02/2019, NPC Đỗ Tứ Nương sẽ chính thức bổ sung thêm công thức mới vô cùng thuận tiện như sau:

Thời gian ra mắt

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 15/02/2019.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhMô tả
Võ Lâm 2
 • Tên NPC: Đỗ Tứ Nương
 • Vị trí: Tương Dương - 180/181
 • Chức năng: Thêm công thức nâng cấp trang bị Ẩm Huyết mới.
 • Lưu ý: Nhân sĩ vẫn có thể nâng cấp trang bị Ẩm Huyết từ Hào Hiệp Vô Hạ theo công thức cũ trước đây.
Võ Lâm 2
 • Vật phẩm: Huyết Bồ Đề
 • Nguồn gốc: Nâng cấp theo công thức sau:
1 Huyền Viêm Cương + 1 Huy Nguyệt Thạch = 1 Huyết Bồ Đề
1 Viêm Linh Bố + 1 Huy Nguyệt Thạch = 1 Huyết Bồ Đề
1 Ma Lang Giáp + 1 Huy Nguyệt Thạch = 1 Huyết Bồ Đề
1 Địa Long Giáp + 1 Huy Nguyệt Thạch = 1 Huyết Bồ Đề
 • Tính chất: Khóa.
 • Chức năng: Nguyên liệu chế tạo trang bị Ẩm Huyết.
Võ Lâm 2
 • Vật phẩm: Huy Nguyệt Thạch
 • Nguồn gốc: Tham gia tính năng Bang hội để nhận điểm tích lũy và đổi Huy Nguyệt Thạch ở cửa hàng Bang hội.
 • Chức năng: Chế tạo Huyết Bồ Đề

Công thức nâng cấp

Nguyên liệu cầnThành phẩm
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 10 Thiên Cang Lệnh
 • 10 Huyết Bồ Đề
Võ Lâm 2
1 Ẩm Huyết Đầu
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 10 Thiên Cang Lệnh
 • 10 Huyết Bồ Đề
Võ Lâm 2
1 Ẩm Huyết Y
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 10 Thiên Cang Lệnh
 • 10 Huyết Bồ Đề
Võ Lâm 2
1 Ẩm Huyết Trang
 • 15 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 15 Thiên Cang Lệnh
 • 10 Huyết Bồ Đề
 • 01 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
Võ Lâm 2
1 Ẩm Huyết Trang Sức
 • 25 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 25 Thiên Cang Lệnh
 • 10 Huyết Bồ Đề
 • 01 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
Võ Lâm 2
1 Ẩm Huyết Vũ Khí

Lưu ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Trang bị Ẩm Huyết nhận được sau khi nâng cấp đều có thể giao dịch.
 • Trang bị Ẩm Huyết Vũ Khí nhận được sau khi nâng cấp sẽ theo hệ phái nhân vật.
 • Đối với Ẩm Huyết Trang Sức sẽ có 2 bộ khác nhau, mỗi bộ gồm 2 món. Khi trang bị đủ cả 2 món của 1 bộ thì mới kích hoạt thuộc tính ẩn của trang bị.
  • Bộ 1: Ẩm Huyết Tả Giới và Ẩm Huyết Hữu Giới.
  • Bộ 2: Ẩm Huyết Trụy và Ẩm Huyết Bội.
 • Công thức đục lỗ trang bị Ẩm Huyết:
  • Lỗ 1: Cần 4 loại Đá Quý cấp 2, mỗi loại 2 viên.
  • Lỗ 2: Cần 4 loại Đá Quý cấp 3, mỗi loại 3 viên.
  • Lỗ 3: Cần 4 loại Đá Quý cấp 4, mỗi loại 3 viên.

Thuộc Tính Trang Bị Ẩm Huyết

Ẩm Huyết Đầu, Y, Trang

Các trang bị đều có thuộc tính cố định như hình sau:

Vo Lam II

Ẩm Huyết Giới

Có 2 bộ khác nhau, nhân sĩ phải trang bị đúng theo bộ mới có thể kích hoạt các dòng thuộc tính ẩn. Chi tiết như sau:

  • Bộ 1: Gồm Ẩm Huyết Tả Giới và Ẩm Huyết Hữu Giới

Vo Lam II

 • Bộ 2: Gồm Ẩm Huyết Trụy và Ẩm Huyết Bội

Vo Lam II

Ẩm Huyết Vũ Khí

Vũ khí Ẩm Huyết có tất cả 6 dòng thuộc tính, trong đó:

 • 2 dòng thuộc tính đầu sẽ tùy thuộc theo hệ phái như sau:
Môn PháiDòng 1Dòng 2
Thiếu Lâm Tục giaSức mạnh tăng 80Ngoại công tăng 40%
Thiếu Lâm Thiền TôngNội Công tăng 80Công kích nội công tăng 40%
Thiếu Lâm Võ TôngNội Công tăng 80Công kích nội công tăng 40%
Đường MônThân pháp tăng 80Sát thương tăng 800
Nga Mi Phật GiaNội Công tăng 80Công kích nội công tăng 40%
Nga Mi Tục GiaThân pháp tăng 80Công kích nội công tăng 40%
Cái Bang Tịnh YSức mạnh tăng 80Ngoại công tăng 40%
Cái Bang ô YThân pháp tăng 80Sát thương tăng 800
Võ Đang Đạo GiaNội Công tăng 80Công kích nội công tăng 40%
Võ Đang Tục GiaLinh hoạt tăng 80Sát thương tăng 800
Dương Gia Thương KỵSức mạnh tăng 80Ngoại công tăng 40%
Dương Gia Cung KỵThân pháp tăng 80Sát thương tăng 800
Hiệp ĐộcThân pháp tăng 80Sát thương tăng 800
Tà ĐộcLinh hoạt tăng 80Sát thương tăng 800
Côn Lôn Thiên SưNội Công tăng 80Công kích nội công tăng 40%
Minh Giáo Thánh ChiếnSức mạnh tăng 80Ngoại công tăng 40%
Minh Giáo Trận BinhSức mạnh tăng 80Ngoại công tăng 40%
Minh Giáo Huyết NhânNội Công tăng 80Công kích nội công tăng 40%
Thúy Yên Vũ TiênSức mạnh tăng 80Ngoại công tăng 40%
Thúy Yên Linh NữLinh hoạt tăng 80Sát thương tăng 800
Đường Môn Nhậm HiệpSức mạnh tăng 80Ngoại công tăng 40%
Côn Lôn Kiếm TônSức mạnh tăng 80Ngoại công tăng 40%
 • 4 dòng thuộc tính cuối sẽ luôn cố định, cụ thể:
  • Dòng 3: Bạo kích cộng thêm tăng 80.
  • Dòng 4: Phòng thủ nội công (hoặc ngoại công) đối phương giảm 18%.
  • Dòng 5: Kháng tất cả 40.
  • Dòng 6: Điểm bạo kích tăng 35.

Vo Lam II

Vo Lam II