15/06: Đóng một số tính năng

14-06-2013

T
hân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm chuẩn bị cho công tác nâng cấp phiên bản Thiên Sư Xuất Trận diễn ra thật nhanh chóng và ổn định, Bổn Trang sẽ đóng một số tính năng để cập nhật và điều chỉnh phù hợp với phiên bản mới. Thông tin chi tiết như sau:

  • Đóng tính năng lập Bang hội tại NPC Sứ Giả Bang Phái.
  • Đóng dòng chọn tẩy điểm chân khí tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân.
  • Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì ngày 15/06/2013.
  • Thời gian mở lại: Sẽ được thông báo sau.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang kính báo để đồng đạo gần xa kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc chư vị sẽ có những khoảnh khắc hứng khởi ngập tràn cùng phiên bản mới Thiên Sư Xuất Trận.