15/08: Mở lại tính năng lập Bang hội tại Sứ Giả Bang Phái

15-08-2013

Sau một thời gian tạm đóng để cập nhật và điều chỉnh phù hợp với phiên bản mới Thiên Sư Xuất Trận, tính năng lập Bang hội tại NPC Sứ Giả Bang Phái được mở lại vào 15/08/2013. Như vậy, quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II có thể tiếp tục lập Bang hội kể từ thời gian này. Qua đây, Bổn Trang xin nhắc lại điều kiện thành lập Bang hội như sau:

  • Đẳng cấp nhân vật lập bang từ 50 trở lên.
  • Điểm Danh vọng của nhân vật 1.000 trở lên.
  • Cần có trong hành trang 500 Vàng, 1 Hội Minh Lệnh Bài, 1 Càn Khôn Phù (các vật phẩm này sẽ mất đi sau khi lập bang thành công).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Rất mong quý nhân sĩ thông cảm cho sự gián đoạn vừa qua. Thân chúc quý nhân sĩ mỗi ngày thêm một niềm vui khi tham gia giải trí tại Võ Lâm Truyền Kỳ II.