16/06: Ngự Các ngừng bán một số vật phẩm

15-06-2013

T
hân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Liên quan đến tính năng Ngự Các, Bổn Trang sẽ có những cập nhật mới sau bảo trì ngày 16/06/2013, cụ thể như sau:

Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nội dung cập nhật: Sau bảo trì ngày 16/06/2013, Ngự Các sẽ ngừng bán vật phẩm Cấp 3 Tẩy Tâm Thạch và Cấp 3 Luyện Lô Thiết.

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo cập nhật thông tin kịp thời. Thân chúc quý đồng đạo có những giây phút giải trí thật vui, thật ý nghĩa cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.