16h00 - 17/04: Ngừng tiếp nhận hỗ trợ lỗi Trấn Phái

17-04-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Tính đến thời điểm hiện tại, Bổn Trang vẫn đang tiếp tục nhận các yêu cầu hỗ trợ của đồng đạo võ lâm về lỗi kỹ năng Trấn Phái. Tuy nhiên, qua kiểm tra và xác minh, Bổn Trang phát hiện khá nhiều trường hợp đã sử dụng sự cố này để phục vụ lợi ích cá nhân.

Do đó, để đảm bảo tính công bằng cho thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II, Bổn Trang xin thông báo về việc ngừng tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ kể trên theo lịch trình như sau:

  • Thời gian chính thức ngừng tiếp nhận: 16h00 chiều nay - 17/04/2013.
  • Đối với các trường hợp gửi yêu cầu hỗ trợ trong thời gian này, quý đồng đạo cần cung cấp thông tin chính xác kèm hình ảnh hoặc đoạn phim (video clip) thể hiện rõ 02 vấn đề sau:
    • Hình ảnh thể hiện bảng kỹ năng nhân vật không có Trấn Phái (có hình ảnh tên nhân vật, không bị che khuất).
    • Hình ảnh thể hiện mật tịch Trấn Phái đã luyện (có thể hiện hình ảnh nhân vật và tên nhân vật không bị khuất).
  • Ngoài ra, với những phản hồi không trung thực, Bổn Trang sẽ có hình thức xử phạt hợp lý (khóa tài khoản vĩnh viễn).
  • Lưu ý: Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết hỗ trợ và các khiếu kiện đối với các yêu cầu gửi sau 16h00 ngày hôm nay - 17/04/2013.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa để kịp thời nắm rõ thông tin. Kính mong quý đồng đạo cùng phối hợp để Bổn Trang có thể đưa ra những hướng giải quyết tốt nhất.