16h00 - 26/10: Hết hạn xác nhận thông tin bang chủ

26-10-2011

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến!

Theo thông báo Bổn Trang đã đưa ngày 24/10/2011 thì 24h00 ngày 25/10/2011 sẽ chính thức hết hạn thời gian xác nhận thông tin bang chủ (đại diện cho các bang hội tham gia giải đấu Bang Hội Tinh Anh 6). Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các bang chủ, Bổn Trang quyết định như sau:

  • Gia hạn thêm thời gian xác nhận thông tin bang chủ, như vậy, thời gian kết thúc xác nhận sẽ là 16h00 ngày 26/10/2011. Sau thời gian này, Bổn Trang từ chối giải quyết các khiếu kiện liên quan đến thông tin bang chủ.
  • Việc cập nhật thông tin bang chủ rất quan trọng, đây là cơ sở để Ban tổ chức trao thưởng cả phần thưởng trong game và tiền mặt ngay sau khi kết thúc giải đấu.
  • Ban tổ chức chỉ tiếp nhận các ý kiến & trao đổi liên quan đến giải đấu thông qua các bang chủ hoặc đại diện của các bang theo thông tin đã xác nhận.

Vui lòng vào đường dẫn này để xác nhận thông tin bang chủ.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Xác nhận thông tin bang chủ

Nay xin thông báo đến các bang chủ và thành viên trong bang hội tham gia BHTA 6 để quý nhân sĩ chuẩn bị thật tốt cho Vòng Đấu Bảng.