18/01: Điều chỉnh các công thức nâng cấp trang bị

15-01-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Việc sở hữu một bộ trang bị như ý cho nhân vật của mình luôn là mối quan tâm hàng đầu của đông đảo đồng đạo võ lâm khi dấn thân vào những cuộc chinh phục các thử thách. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó của đồng đạo, Bổn Trang quyết định điều chỉnh công thức nâng cấp trang bị Bạch Kim Viêm Đế và Thương Ưng Tướng Quân, nội dung cụ thể như sau:

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 18/01/2013.
 • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau trên trang chủ.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng

Võ Lâm II

Học trò Thợ rèn Lưu

Tương Dương (176/182)

Thay đổi công thức nâng cấp trang bị:

 • Thiên Chi Viêm Đế thành Bạch Kim Viêm Đế
 • Ngự Long Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân.

Công thức nâng cấp trang bị Bạch Kim Viêm Đế

Công thức ghépGhi chú
 • 68 Mảnh Bạch Kim
 • 199 Thiên Thạch Tinh Thạch
 • 3.999 Vàng
 • Thiên Chi Viêm Đế Khôi +13 trở lên
Nhận Bạch Kim Viêm Đế Khôi +0
 • 68 Mảnh Bạch Kim
 • 199 Thiên Thạch Tinh Thạch
 • 3.999 Vàng
 • Thiên Chi Viêm Đế Giáp +13 trở lên
Nhận Bạch Kim Viêm Đế Giáp +0
 • 68 Mảnh Bạch Kim
 • 199 Thiên Thạch Tinh Thạch
 • 3.999 Vàng
 • Thiên Chi Viêm Đế Trang +13 trở lên
Nhận Bạch Kim Viêm Đế Trang +0

Lưu ý

 • Trang bị Bạch Kim Viêm Đế nhận được có kiểu hình giống kiểu hình trang bị của nhân vật đem đi nâng cấp.
 • Tỷ lệ thành công là 100%.

Công thức nâng cấp trang bị Thương Ưng Tướng Quân

Công thức ghépTrường hợpGhi chú
 • 08 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 03 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng)
 • 300 Vàng
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi (bộ 3) +10 trở lên
Thất bạiMất 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng) + 300 Vàng
Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 300 Vàng
Thành côngNhận 01 Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Khôi (bộ 4) +0
 • 08 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 03 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng)
 • 300 Vàng
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Bào (bộ 3) +10 trở lên
Thất bạiMất 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng) + 300 Vàng
Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 300 Vàng
Thành côngNhận 01 Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Bào (bộ 4) + 0
 • 08 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 03 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng)
 • 300 Vàng
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang (bộ 3) +10 trở lên
Thất bạiMất 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng) + 300 Vàng
Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 300 Vàng
Thành côngNhận 01 Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Trang (bộ 4) + 0
 • 10 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 10 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng)
 • 600 Vàng
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Kỳ (bộ 3)
Thất bạiMất 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng) + 600 Vàng
Mất  01 Nữ Oa Tinh Thạch + 600 Vàng
Thành côngNhận 01 Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Kỳ  (bộ 4)
 • 10 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 10 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng)
 • 600 Vàng
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Phù (bộ 3)
Thất bạiMất 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng) + 600 Vàng
Mất  01 Nữ Oa Tinh Thạch + 600 Vàng
Thành côngNhận 01 Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Phù  (bộ 4)
 • 10 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 10 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng)
 • 600 Vàng
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh (bộ 3)
Thất bạiMất 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng) + 600 Vàng
Mất  01 Nữ Oa Tinh Thạch + 600 Vàng
Thành côngNhận 01 Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Lệnh (bộ 4)

Lưu ý

 • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi khi nâng cấp thành công.
 • Trang bị Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân nhận được có mức cường hóa +0.

Nay Bổn Trang xin thông báo đến toàn thể đồng đạo gần xa kịp thời nắm thông tin. Thân chúc quý đồng đạo nhanh chóng sở hữu cho mình bộ trang bị mơ ước trong hành trình phiêu bạt chốn võ lâm.