18/05: Mở bán các loại mật tịch

15-05-2012

Những quyển mật tịch luôn chứa đựng nhiều huyền cơ, những chiêu thức bí truyền các môn phái mà tất cả các anh hùng thiên hạ đều khao khát có được. Sau khi tu luyện thành công các chiêu thức biến ảo trong mật tịch, nhân sĩ võ lâm có thể tung hoành trong thiên hạ, trừ gian diệt bạo, giúp sức cho Bang hội gầy dựng nên cơ nghiệp. Để giúp các nhân sĩ thỏa giấc mộng giang hồ, Bổn Trang sẽ mở bán các loại mật tịch tại NPC Nhà Sưu Tầm Mật Tịch.

Thời gian

  • Bắt đầu: Sau bảo trì 18/05/2012.
  • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau trên trang chủ.

Nội dung

  • NPC liên quan: Nhà Sưu Tầm Mật Tịch - Phượng Tường (220/195).
  • Nội dung: Bán các loại mật tịch sau:
Tên mật tịchCấp độ yêu cầuGiá (Vàng)
Trường Quyền Phổ0110
Tượng Hình Phổ0620
Trung Bình Phổ0620
Khai Sơn Phổ0620
Khí Liệu Thuật0650
Toái Diệp Phổ0650
Tụ Nguyện Công Phổ2030
Huyền Thạch Công Phổ2030
Kim Thiền Phổ30120
Tu La Mật Tịch3550
Bổ Kim Mật Tịch40100
Bổ Thạch Mật Tịch40100
Ngũ Quỷ Mật Tịch4550
Thiên Hà Mật Tịch50120
Tử Hà Mật Tịch50120
Chiêm Y Phổ55150
Tứ Linh Chiến Ý Phổ55150
Tứ Linh Thiên Ý Phổ55150
Tứ Linh Tử Ý Phổ55150
Nay Bổn Trang thông báo để quý nhân sĩ nắm rõ. Thân chúc quý nhân sĩ hành tẩu giang hồ gặp nhiều may mắn.