18h30 ngày 17/10: Bảo trì đột xuất máy chủ Mãnh Hổ

17-10-2013

T
hân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm nâng cấp hệ thống máy chủ và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Mãnh Hổ từ 18h30 ngày 17/10. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì: 18h30 ngày 17/10 - 10h00 ngày 18/10/2013.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, đồng đạo không thể đăng nhập vào máy chủ Mãnh Hổ. Các máy chủ khác đăng nhập bình thường.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bảo trì máy chủ Thành Long từ 10h30 - 11h30 ngày 17/10/2013

Sau thời gian bảo trì, quý đồng đạo có thể đăng nhập vào máy chủ Mãnh Hổ bình thường. Chân thành cáo lỗi về sự gián đoạn này, rất mong quý đồng đạo thông cảm.

Nay kính báo,