19/06: Bắt đầu nâng cấp lên Thiên Chi - Bạch Kim Viêm Đế

18-06-2014

Khát vọng sở hữu trân bảo Bạch Kim Viêm Đế sẽ nhanh chóng trở thành sự thật khi Chủ Tửu Lầu ra mắt chuỗi nhiệm vụ nâng cấp trang bị Viêm Đế thành Thiên Chi Viêm Đế Thiên Chi Viêm Đế thành Bạch Kim Viêm Đế.

Sau một thời gian tạm hoãn để hoàn thiện kỹ thuật thì ngày 19/06/2014 tính năng nâng cấp trang bị Viêm Đế và Thiên Chi Viêm Đế chính thức được ra mắt toàn thể nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Sau đây là thông tin chi tiết về cách thức thực hiện:

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II

Chủ Tửu Lầu

 • Vị trí: Đại Lý - 191/180.
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ:
  • Đổi trang bị Viêm Đế thành Thiên Chi Viêm Đế (tiêu hao 1.000 Vàng).
  • Đổi trang bị Thiên Chi Viêm Đế thành Bạch Kim Viêm Đế (tiêu hao 2.000 Vàng).

Cách nâng cấp trang bị Viêm Đế và Thiên Chi Viêm Đế

Nhiệm vụChi tiết

Đổi trang bị Viêm Đế
=> Thiên Chi Viêm Đế

Yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ:

 • Trồng thành công 1 cây Bát Nhã lớn.
 • Trồng thành công 1 cây Tứ Linh.
 • Trồng thành công 1 cây Hạt Giống.
 • Hoàn thành 8 lần nhiệm vụ Thiên Môn Trận.

Hoàn thành nhiệm vụ, tiêu hao:

 • Nón, áo, quần Viêm Đế +7 trở lên.
 • 100 Xu vật phẩm.

Phần thưởng: Nón, áo, quần Thiên Chi Viêm Đế +0.

Đổi trang bị Thiên Chi Viêm Đế => Bạch Kim Viêm Đế

Yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ:

 • Trồng thành công 3 cây Bát Nhã lớn.
 • Trồng thành công 4 cây Tứ Linh.
 • Trồng thành công 9 cây Hạt Giống.
 • Hoàn thành 8 lần nhiệm vụ Thiên Môn Trận.

Hoàn thành nhiệm vụ, tiêu hao:

 • Nón, áo, quần Thiên Chi Viêm Đế +7 trở lên.
 • 200 Xu vật phẩm.

Phần thưởng: Nón, áo, quần Bạch Kim Viêm Đế +0.

Lưu ý

 • Tỷ lệ đổi thành công là 100%.
 • Trang bị nhận được sẽ theo hệ phái, kiểu hình của nhân vật mang đi nâng cấp.
 • Các hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi sau khi nâng cấp.
Thân chúc quý nhân sĩ nhanh chóng sở hữu Thiên Chi Viêm Đế và Bạch Kim Viêm Đế.