20/04: Chuyển đổi Công Trạng khác phe Tống - Liêu

19-04-2021

Quý nhân sĩ thân mến,

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp quý cao thủ võ lâm dễ dàng tề tựu bằng hữu, thay đổi chiến tuyến, Bổn Trang sẽ cập nhật thêm các mốc công trạng của chức năng chuyển đổi Công Trạng khác phe từ Tống sang Liêu và ngược lại kể từ ngày 20/04/2021. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 20/04/2021.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tiêu Viễn Lâu
 
Biện Kinh (162/174)

Chức năng:

 • Cho chuyển đổi Công Trạng khác phe: Tống sang Liêu và ngược lại.

Bổ sung dòng chọn:

 • Chuyển đổi Công Trạng phe Tống sang phe Liêu.
 • Chuyển đổi Công Trạng phe Liêu sang phe Tống.

Lưu ý:

 • Nhân vật khi chuyển đổi công trạng thành công sẽ nhận lại được tùy theo từng mốc đổi tương đương 5,000,000; 7,000,000; 9,000,000; 11,000,000 công trạng và nhận được quân hàm Tiên Phong của phe mới chuyển đổi.

Nội dung

 • Nhân vật có 4 mốc công trạng lựa chọn khi chuyển đổi:
  • Công trạng từ 5.000.000 tới 6.999.999 điểm
  • Công trạng từ 7.000.000 tới 8.999.999 điểm
  • Công trạng từ 9.000.000 tới 10.999.999 điểm
  • Công trạng từ 11.000.000 trở lên
 • Khi chuyển đổi công trạng phe tống sang phe liêu và ngược lại tiêu hao nguyên liệu sau:
Công trạngNguyên liệu cần
Từ 5.000.000 tới 6.999.999 điểm
 • 15 Thiên Cang Lệnh
 • 15 Thiên Môn Kim Lệnh
Từ 7.000.000 tới 8.999.999 điểm
 • 20 Thiên Cang Lệnh
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh
Từ 9.000.000 tới 10.999.999 điểm
 • 30 Thiên Cang Lệnh
 • 30 Thiên Môn Kim Lệnh
Từ 11.000.000 trở lên
 • 40 Thiên Cang Lệnh
 • 40 Thiên Môn Kim Lệnh
 • Nhân vật khi chuyển đổi công trạng thành công sẽ nhận lại được tùy theo từng mốc đổi tương đương 5,000,000; 7,000,000; 9,000,000; 11,000,000 công trạngnhận được quân hàm Tiên Phong của phe mới chuyển đổi.
Công trạng khi đem chuyển đổiNhận lại sau khi chuyển đổi thành công
Từ 5.000.000 tới 6.999.999 điểm5.000.000 công trạng
Từ 7.000.000 tới 8.999.999 điểm7.000.000 công trạng
Từ 9.000.000 tới 10.999.999 điểm9.000.000 công trạng
Từ 11.000.000 trở lên11.000.000 công trạng
 • Ví dụ:

  Nhân vật có Công Trạng 8,000,000 phe Tống và đang là quân hàm tướng phe Tống, khi chuyển công trạng qua phe Liêu sẽ nhận được là: 7,000,000 Công Trạng phe Liêu và quân hàm Tiên Phong phe Liêu.