20/12: Đổi tên Càng Khôn Phù thành Vạn Năng Phù

19-12-2013

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Kể từ ngày 20/12/2013, Kỳ Trân Các sẽ cập nhật lại tên và hình ảnh hiển thị của một số vật phẩm có trong danh sách bên dưới. Theo đó, Càng Khôn Phù sẽ có tên là Vạn Năng Phù và Túi Tiêu Dao Ngọc, Bao Tiêu Dao Ngọc cũng được thay đổi hình ảnh hiển thị.

Lưu ý: Chỉ thay đổi tên và hình ảnh hiển thị. Chức năng, giá vật phẩm không thay đổi.

Vật phẩm cũVật phẩm mới
Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II
Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II
Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ gần xa kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý nhân sĩ sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn khi sử dụng Tiêu Dao Ngọc tham gia sự kiện Hộp Quà Giáng Sinh.