21/10: Tạm ngưng đăng ký chuyển server

19-10-2011

Quý nhân sĩ thân mến!

Theo thông báo mà Bổn Trang đã đưa tại trang chủ VLTK II thì ngày 21/10/2011 trở đi, chức năng chuyển server sẽ tạm ngưng hoạt động để chuẩn bị cho Vòng Loại Trực Tiếp giải đấu Bang Hội Tinh Anh 6.

  • Thời gian tạm ngưng đăng ký: Ngày 21/10/2011.
  • Ngày cho phép đăng ký trở lại: Sau bảo trì ngày 04/11/2011.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Như vậy, sau thời gian tạm ngưng, quý nhân sĩ có thể tiếp tục đăng ký ngao du tại các vùng đất mà mình mong muốn. Xin thông báo để quý nhân sĩ gần xa nắm tình hình và chuẩn bị thật tốt cho Vòng Loại Trực Tiếp.