22/02: Cập nhật mới một số vật phẩm tại Ngự Các

21-02-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Nhằm giúp quý đồng đạo võ lâm có thể dễ dàng thay đổi chỉ số Ngoại công và Nội kích cho vũ khí của mình thông qua hai tính năng Mài Vũ Khí và Cường Hóa An Toàn để nhân vật đạt được sức mạnh vượt trội, một số vật phẩm sẽ được bán mới tại Ngự Các. Thông tin cụ thể như sau:

  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 22/02/2013.
  • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau trên trang chủ.
  • Lưu ý: Tất cả vật phẩm sau đều ở tình trạng bán mới, nhóm sự kiện tháng và có hạn tồn tại 07 ngày.
Vật phẩm Giá bán mới (Xu) Vật phẩm Giá bán mới (Xu)

Cường Hóa Quyển 12
360
Ma Đao Thạch cấp 01
200

Cường Hóa Quyển 13
720
Ma Đao Thạch cấp 02
300

Cường Hóa Quyển 14
1.500
Ma Đao Thạch cấp 03
400

Cường Hóa Quyển 15
3.000--

Thân chúc quý đồng đạo sớm sở hữu được những vũ khí ưng ý, cũng như dễ dàng chinh phục được các thách thức lớn trong giang hồ, danh trấn khắp tứ phương.