22/08: Hỗ trợ công trạng, kinh nghiệm ở tất cả máy chủ

21-08-2017

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm hỗ trợ giúp nhân sĩ võ lâm tham gia chiến trường Tống Liêu dễ dàng hơn, Ban Điều Hành Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiến hành hỗ trợ nhận công trạng chiến trường & 2 tỷ điểm kinh nghiệm tại NPC Tiêu Viễn Lâu. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian nhận hỗ trợ

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 22/08/2017.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 23/08/2017.

Điều kiện nhận hỗ trợ

 • Nhân vật đạt cấp 90 trở lên ở tất cả máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II (Ví dụ: Nhân vật Chuyển Sinh 6 cấp 79 cũng có thể nhận hỗ trợ).
 • Mỗi phần thưởng hỗ trợ chiến trường 4x và 6x nhân vật chỉ được nhận 1 lần/1 dòng chọn trong suốt thời gian hỗ trợ.
 • Phần thưởng hỗ trợ 2 tỷ kinh nghiệm chỉ nhận 1 lần duy nhất trong suốt thời gian hỗ trợ.
 • Ví dụ: Nếu ngày 22/08 nhân vật đã nhận đủ 2 phần thưởng hỗ trợ 4x, 6x và phần thưởng 2 tỷ kinh nghiệm thì sang ngày 23/08 sẽ không nhận được thêm phần thưởng hỗ trợ nữa.

NPC liên quan

Hình ảnhThông tin

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tiêu Viễn Lâu
Biện Kinh (162/174)

Bổ sung các dòng chọn:

 • Ta muốn nhận điểm của chiến trường nhỏ (4x)
 • Ta muốn nhận điểm của chiến trường lớn (6x)
 • Ta muốn nhận hỗ trợ 2 tỷ điểm kinh nghiệm

Chi tiết hỗ trợ

Phần thưởng hỗ trợ của chiến trường nhỏ (4x)

Nhân sĩ chỉ được nhận thưởng duy nhất 01 dòng (1 lần chọn) trong suốt thời gian hỗ trợ.

Tiêu haoPhần thưởng
Không dùng Quân Công1.500 điểm công trạng + 10.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Chương3.000 điểm công trạng + 15.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Đại7.500 điểm công trạng + 20.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Huy Hoàng15.000 điểm công trạng + 30.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Vinh Dự21.000 điểm công trạng + 45.000.000 kinh nghiệm
Phần thưởng hỗ trợ của chiến trường lớn (6x)

Nhân sĩ chỉ được nhận thưởng duy nhất 01 dòng (1 lần chọn) trong suốt thời gian hỗ trợ.

Tiêu haoPhần thưởng
Không dùng Quân Công2.000 điểm công trạng + 10.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Chương4.000 điểm công trạng + 15.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Đại10.000 điểm công trạng + 20.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Huy Hoàng20.000 điểm công trạng + 30.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Vinh Dự28.000 điểm công trạng + 45.000.000 kinh nghiệm
Phần thưởng hỗ trợ kinh nghiệm
 • Nhận hỗ trợ 2.000.000.000 kinh nghiệm (nhận 1 lần duy nhất trong suốt thời gian hỗ trợ).

Lưu ý:

 • Tất cả nhân vật cấp 90 trở lên đều có thể nhận hỗ trợ.
 • Mỗi phần thưởng hỗ trợ chiến trường 4x và 6x nhân vật chỉ được nhận 1 lần/1 dòng chọn trong suốt thời gian 2 ngày hỗ trợ.
  • Phần thưởng hỗ trợ 2 tỷ kinh nghiệm chỉ nhận 1 lần duy nhất trong suốt thời gian hỗ trợ.
 • Nếu ngày 22/08 nhân vật đã nhận đủ 2 phần thưởng hỗ trợ 4x, 6x và phần thưởng 2 tỷ kinh nghiệm thì sang ngày 23/08 sẽ không nhận được thêm phần thưởng hỗ trợ nữa.