23/09: Khắc phục hoàn toàn lỗi Thương Hội

22-09-2011

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến!

Liên quan đến nhiệm vụ Thương Hội, Bổn Trang xin thông báo như sau:

  • Bổn Trang đã hoàn tất quá trình khắc phục lỗi hệ thống nhiệm vụ Thương Hội.
  • Thời gian cập nhật nhiệm vụ Thương Hội sẽ vào sau bảo trì thứ Sáu - ngày 23/09/2011.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thân chúc quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng hệ thống nhiệm vụ Thương Hội.