23h00 - 27/11: Bảo trì diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II

25-11-2013

Q
uý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm nâng cấp hệ thống và cập nhật tính năng mới, diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiến hành bảo trì. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì diễn đàn dự kiến: Từ 23h00 ngày 27/11 - 02h30 ngày 28/11/2013.
  • Ảnh hưởng: Không thể truy cập diễn đàn trong thời gian trên. Riêng trang chủ và trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ II vẫn hoạt động bình thường.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Chân thành cáo lỗi vì sự gián đoạn này. Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục truy cập và tham gia nhiều hoạt động sôi nổi tại diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Nay kính báo,