24/01: Ngự Các cập nhật vật phẩm sự kiện Tết

28-01-2017

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Chuỗi sự kiện Tân Niên Đại Cát mừng năm mới 2017 đang mang đến cơ hội sở hữu Bạn Đồng Hành cấp 6 tư chất 75 vô cùng quý hiếm. Nhằm giúp quý nhân sĩ tham gia sự kiện dễ dàng hơn, Ngự Các Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ cập nhật thêm các vật phẩm như sau:

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 24/01/2017.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 08/02/2017.
Cập nhật Ngự Các
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bao Pháo Tinh Chế
  • Giá bán: 15 Xu.
  • Nơi bán: Bảo Đường (trang 2).
  • Tác dụng: Mở bao nhận được 10 Pháo Tinh Chế (vĩnh viễn, có thể giao dịch).
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bao Thiệp Vàng Xuân Mới
  • Giá bán: 200 Xu.
  • Nơi bán: Bảo Đường (trang 2).
  • Tác dụng: Mở bao nhận 100 Thiệp Vàng Xuân Mới (vĩnh viễn, có thể giao dịch).
  • Thiệp Vàng Xuân Mới có thể dùng để đổi các phần thưởng và Bạn Đồng Hành cấp 6 tại Cửa Hàng Xuân Mới.

Nay Bổn Trang kính báo để quý nhân sĩ gần xa kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý nhân sĩ nhanh chóng thành tựu tuyệt đỉnh võ học, chinh phục thế giới Võ LâmTruyền Kỳ II.