24/06: Khai mở Cửa Hàng Ưu Đãi tháng 6

23-06-2022

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến!

Nhằm mang lại nhiều niềm vui cho quý nhân sĩ, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ khai mở Cửa Hàng Ưu Đãi tháng 6 với nhiều vật phẩm để quý nhân sĩ dễ dàng nâng cao sức mạnh, đương đầu các thử thách mới trên đường hành tẩu. 

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì ngày 24/06/2022.
  • Thời gian kết thúc: 24h00 ngày 30/06/2022.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Thương Nhân
Bảo Rương

  • Vị trí: Ở giữa tất cả các thành thị
  • Chức năng: Thêm công thức mua vật phẩm ưu đãi tháng 6
    • Tụ Linh Quyết
    • Đá Khóa Tẩy Kim Xà

Cửa hàng ưu đãi

Vật phẩm muaNguyên liệu tiêu hao
1 Tụ Linh Quyết80 xu vật phẩm
1 Linh Thạch Khóa (1)1.000 vàng
1 Linh Thạch Khóa (2)1.000 vàng
1 Linh Thạch Khóa (3)1.000 vàng
1 Linh Thạch Khóa (4)1.300 vàng
1 Linh Thạch Khóa (5)1.000 vàng
1 Linh Thạch Khóa (6)1.600 vàng

Lưu ý

  • Số lượng mua không giới hạn.
  • Tụ Linh quyết và linh thạch khóa nhận được có thể giao dịch bình thường.